“Türkiye’de Mevcut Durum Değerlendirmesi” konulu çalıştay 14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir

“Türkiye’de Mevcut Durum Değerlendirmesi” konulu çalıştay kapsamında, katılımcılara “Güvenli Sistem Yaklaşımı”, “Kanıta Dayalı Veri Destekli Politikalar”, “Türkiye’deki Karayolu Güvenliğinin Genel Durumu”, “Türkiye’de Kaza Sıcak Noktalarının Analizi”, “Kurumsal Çerçeve Değerlendirmesi ve Analizi”, ve “Yasal Çerçeve Değerlendirmesi ve Analizi” başlıkları ile sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar

Sunumlar