cloud-1402190_1920

Ülkemizde Trafiğin Genel Durumu

Bu yazıda Türkiye’deki araç sayısı, sürücü belgesine sahip kişi sayısı ve kazalar hakkındaki güncel verileri geçmiş ile karşılaştırmalı bir şekilde sunacağız.

İlk başta trafiğin kendisini oluşturan en baştaki öge ile başlayalım: Araç. Türkiye’deki araç sayısı son 14 yılda önemli ölçüde artış gösterdi. 2003’te trafiğe kayıtlı araç sayısı yalnızca 8.9 milyonken, 2017’de bu sayı 22.2 milyona ulaştı. Bu, %149’luk bir artışa tekabül ediyor. Araç sayısına bağlı olarak, sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı da aynı yıllar arasında artış gösterdi. Sürücü belgesine sahip kişi sayısındaki artış yalnızca sayısal olarak değil, aynı zamanda nüfus artışına oranla da yükselişte. 2003 yılında nüfusun %22’si sürücü belgesine sahipken, 2017 yılında ise bu oran %34.8’e çıktı.

Trafikteki araç sayısının artışı maalesef ki kaza sayılarını da 14 yıl içinde %164 arttırmış gözüküyor. Ancak bu artışı daha gerçekçi bir şekilde anlayabilmek için, trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artışı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 2003’te yapılan toplam kazanın trafikteki araçlara oranı %5.1 iken 2017’de bu oran küçük bir artış ile %5.4’e çıkmış.

Trafik kazalarına bağlı olarak ölüm sayılarında Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada yer alıyoruz. Milyon kişide 28 ölüm ile Birleşik Krallık birinci sıradayken, Romanya milyon kişide 98 kişi ile son sırada yer alıyor. AB ortalamasına göre trafik kazalarına bağlı olarak milyonda 49 ölüm gerçekleşmişken, Türkiye’de milyonda 81 ölüm gerçekleşmiş.