accident-1497295_1920

Trafik Kazaları Bir Numaralı Ölüm Nedeni

5 ile 29 yaşındaki insanların bir numaralı ölüm nedeni: Trafik Kazaları. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, bu sayıyı arttıran en önemli faktörlerden birisi ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde yaya, bisiklet sürücüleri ve motosiklet sürücüleri.

Dünya Sağlık Örgütü, düşük gelirli ülkelerde yaygın olarak motosiklet kullanımı nedeniyle genç yaştaki insanların trafik kazalarında ölmesinin daha olası olduğunu belirtiyor. Bununla beraber, 2013’ten beri bu ülkelerin durumu raporlansa da, trafik kazalarında düşüş göstermediği hatta tam tersine artış gösterdiğini bildiriyor. Trafik kazaları yalnızca gençleri etkilemiyor. Tüm yaşlara bakıldığında, en çok öldüren nedenler sıralamasında trafik kazaları sekizinci sırada yerini alıyor.

5 ile 29 yaşındaki insanların bir numaralı ölüm nedeni: Trafik Kazaları.

Trafik kazalarını makul seviyelere indirmek amacıyla Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2020 ve 2030 için trafik kazalarına yönelik net hedefler belirlemiştir. Bu hedefler Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler içinde trafik kazalarına azaltmaya yönelik yasal düzenlemeleri amaçlamaktadır. Genç araç sürücüleri tarafından popülerleştirilmiş araç kullanırken video çekmek eylemlerini de kapsayan araç sürerken telefon kullanımını yasaklamak bu hedeflerden birisidir.

Ülkemizde trafik kazalarını önlemeye yönelik harekete geçirilmiş eylemler doğrultusunda nüfusa oranlı olarak trafik kazası ölümleri düşüş trendine girmiştir. 2007 yılında 100.000 nüfusta 7 ölüm görülürken 2016’da bu sayı 4’e kadar düşmüştür.