Proje Hakkında

Trafikte %100 Yaşam Projesi’nin genel amacı, Türkiye’nin yol güvenliği ile ilgili çabalarını AB politikaları ve küresel stratejiler ile uyumlu hale getirerek trafik kazalarındaki can ve mal kaybını azaltmaktır. Hedefimiz, Türkiye’nin karayolu güvenliği konusundaki çabalarını AB politikaları ve Brezilya Deklarasyonu ile mümkün olduğunca uyumlu hale getirmektir. Tedbirlerin etkinliğinin sağlanması için kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve desteğinin artırılması gerekmektedir. Bu nedenle, kuralların ve yönetmeliklerin ihtiyacı için kamu algısının kural ve düzenlemelerin gerektiğini ve bunların haklın yararına olduğu yönünde şekillendirme de projenin özel hedeflerinden biridir.

Projenin Amaçları

Trafikte Yüzde %100 Yaşam Projesi’nin amaçları alttaki şekildedir.

 1. Kaza sayısını ve karayolu kazalarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmaları azaltmak için, AB Politikaları ve küresel stratejiler doğrultusunda, Türkiye’de karayolu güvenliğinin artırılması
 2. Türkiye’nin karayolu güvenliğini artırma çabalarının AB politikalarıyla ve Brezilya Deklarasyonuyla mümkün olan en geniş ölçüde uyumlu hale getirilmesi ve özellikle:
  • a. Güçlü finansmana sahip lider kuruluşların ve ilgili koordinasyon mekanizmalarının belirlenmesi ve/veya güçlendirilmesi
  • b. Yol Güvenliği için On Yıl Eylemi 2011-2020 Küresel Planı’nın uygulanmasını hızlandırmak
  • c. Karayolu polis stratejilerinin ve trafik denetim uygulamalarının iyileştirilmesi
  • d. Karayolu trafik kazalarında meydana gelen sistematik ve pekiştirilmiş veri toplama kalitesinin artırılması ve trafik kazalarını, can kayıpları ve yaralanmaları önlemek için kanıta dayalı yaklaşımların desteklenmesine ilişkin araştırmaların ve sonuçlarının paylaşımının teşvik edilmesi
 3. Kamu bilincinin ve desteğinin artırılması

Faaliyetler

Trafikte Yüzde %100 Yaşam Projesi’nin amaçları alttaki şekildedir.

 1. Bileşen: Kurumsal ve Yasal Çerçevenin Yeniden Oluşturulması ve Uzun Süreli Karayolu Güvenliği Stratejisi Geliştirilmesi
  • Faaliyet 1.1: Trafik kazaları ve bunların önlenmesi için kapasite ile ilgili sorunları, politikaları ve kurumsal ortamları değerlendirmek için derinlemesine analiz
  • Faaliyet 1.2: Karayolu Güvenliği Stratejisi Belgesinin Hazırlanması (2021-2030)
  • Faaliyet 1.3: Yeni bir yasal ve kurumsal çerçevenin tanımlanması, karayolu güvenliğindeki tüm paydaşların göz önünde bulundurulması ve yeterince finanse edilen ve kamu tarafından hesap verilebilir bir lider kurum/yol güvenliği koordinasyon organının tanımlanması
  • Faaliyet 1.4: İyileştirilmiş/Yeni Bir Mevzuatın Hazırlanması
 2. Bileşen: Stratejilerin daha iyi uygulanması ve denetimin artması için EGM karayolu güvenliği hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi
  • Faaliyet 2.1: Stratejilerin daha iyi uygulanması ve performansın artırılması için yol güvenliği hizmetlerinin çekiciliğini artırmak için öneriler
  • Faaliyet 2.2: EGM Günlük Çalışmalarına BM “Nasıl Yapılır” Karayolu Güvenliği Kılavuzlarının katılması
  • Faaliyet 2.3: Daha İleri Kapasite Gelişimi İçin Özel Eylemler Geliştirme
  • Faaliyet 2.4: En iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve uzun vadeli bir vizyonun geliştirilmesi için çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
 3. Bileşen: Karayolu güvenliği istatistiklerinin üretilmesi ve yaygınlaştırılması
  • Faaliyet 3.1: Trafik kazası verilerinin güvenilir bir şekilde araştırılması ve kaydedilmesi açısından yol güvenliği istatistiklerinin iyileştirilmesi
  • Faaliyet 3.2: İstatistiksel tanım uyumlaştırılması ve yeni kurulan veri toplama mekanizmalarının izlenmesi.
  • Faaliyet 3.3: İstatistiksel analiz ve dağıtım kapasitelerinin arttırılması
 4. Bileşen: EGM karayolu güvenlik hizmetleri için halkla ilişkiler, iletişim ve savunuculuk faaliyetlerinde kapasite iyileştirmeleri
  • Faaliyet 4.1: İletişim ve Halkla İlişkiler Stratejisi Hazırlanması
  • Faaliyet 4.2: Savunuculuk stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Faaliyet 4.3: Geliştirilen stratejiler doğrultusunda örnek tanıtım ve bilgilendirici materyallerin üretimi.
  • Faaliyet 4.4: Açılış etkinliği organizasyonu ve kapanış töreni