Gaziantep ilindeki kaza sıcak noktalarının yerinde incelemesi 17-19 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep ilinde, içerisinde en çok kaza içeren beş tane kaza sıcak noktası proje ekibi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden polisler ile yerinde incelenmiştir.

Fotoğraflar